YOMEDIA
ZUNIA12

Một nguồn sáng điểm A thuộc trục chính của một thấu kính mỏng, cách quang tâm của thấu kính 20 cm, qua thấu kính cho ảnh A’. Chọn trục tọa độ Ox và O’x’ vuông góc với trục chính của thấu kính, có cùng chiều dương, gốc O và O’ thuộc trục chính. Biết Ox đi qua A và O’x’ đi qua A’. Khi A dao động trên trục Ox với phương trình \( x = 10\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{6}} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( {cm} \right)\) Viết phương trình dao động của ảnh A’. Biết tiêu cự của thấu kính là 10 cm.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có công thức thấu kính:

  \( \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Rightarrow d’ = \frac{{df}}{{d – f}} = \frac{{20.10}}{{20 – 10}} = 20{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( {cm} \right) > 0 \to \) ảnh là ảnh thật

  → Ảnh dao động cùng tần số, ngược pha với vật. Pha ban đầu của ảnh là:

  \( \varphi ‘ = \varphi + \pi = \frac{\pi }{6} + \pi = \frac{{7\pi }}{6} = – \frac{{5\pi }}{6}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( {rad} \right)\)

  Độ phóng đại của ảnh là:

  \( k = – \frac{{d’}}{d} = – \frac{{20}}{{20}} = – 1 \Rightarrow \left| k \right| = \frac{{A’}}{A} \Rightarrow A’ = \left| k \right|A = 1.10 = 10{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( {cm} \right)\)

  Phương trình dao động của ảnh là: 

  \( x’ = 10\cos \left( {\pi t – \frac{{5\pi }}{6}} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( {cm} \right)\)

    bởi Lê Bảo An 10/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON