YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.9 trang 15 SBT Vật lý 10

Bài tập 4.9 trang 15 SBT Vật lý 10

Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư. Trong khoảng thời gian đó vận tốc của vật đã tăng lên bao nhiêu? Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian t tính công thức:  \(s = \frac{{g{t^2}}}{2}\)

Từ đó suy ra quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gi t = 3 s là :  \({s_3} = \frac{{g{{.3}^2}}}{2} = 4,5g\)

và quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian t = 4 s là :  \({s_4} = \frac{{g{{.4}^2}}}{2} = 8g\)

Như vậy quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư là

Δs = s4 - s3 = 8 g - 4,5 g = 3,5 g = 3,5.9,8 = 34,3 m

Vận tốc của vật rơi tự do tính theo công thức : v = gt

Từ đó suy ra, trong giây thứ tư, vận tốc của vật đã tăng lên một lượng bằng :
Δv = v4 - v3 = 4g - 3g = g = 9,8 m/s.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.9 trang 15 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF