Tìm độ cao thả vật rơi tự do khi chạm đất có v=30m/s,g=10m/s2

bởi na na 14/09/2018

Câu 1 :Một người thả vật rơi tự do, vật chạm đất có v=30m/s,g=10m/s2

a,tìm độ cao thả vật

b,vận tốc vật khi rơi được 20m

c,Độ cao của vật sau khi đi được 2s

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) -Thời gian rơi của vật là:

  ADCT: \(v=g.t\)

  hay: \(30=10.t\) \(\Rightarrow t=3\left(s\right)\)

  -Độ cao thả của vật là:

  ADCT: \(h=\dfrac{1}{2}.g.t^2=\dfrac{1}{2}.10.3^2=45\left(m\right)\)

  b) Vận tốc vật rơi khi rơi được 20m là:

  ADCT: \(v^2=2.g.h=2.10.20=400\) \(\Rightarrow v=\sqrt{400}=20\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

  c) Độ cao của vật sau khi đi được 2s là:

  ADCT: \(h=\dfrac{1}{2}.g.t^2=\dfrac{1}{2}.10.2^2=20\left(m\right)\)

  bởi Nguyễn Vân Anh 14/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan