YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.8 trang 15 SBT Vật lý 10

Bài tập 4.8 trang 15 SBT Vật lý 10

Tính khoảng thời gian rơi tự do t của một viên đá. Cho biết trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật đã rơi được đoạn đường dài 24,5 m. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Nếu gọi s là quãng đường viên đá đi được sau khoảng thời gian t kể từ khi bắt đầu rơi tới khi chạm đất và gọi s1 là quãng đường viên đá đi được trước khi chạm đất 1 s, tức là sau khoảng thời gian t1 = t -1 thì ta có các công thức :

\(s = \frac{{g{t^2}}}{2};{s_1} = \frac{{g{{(t - 1)}^2}}}{2}\)

Từ đó suy ra quãng đường viên đá đi được trong 1 s cuối trước khi chạm đất là:

\({\rm{\Delta }}s = s - {s_1} = \frac{{g{t^2}}}{2} - \frac{{g{{(t - 1)}^2}}}{2} = gt - \frac{g}{2}\)

Với Δs = 24,5 m và g = 10 m/s2, ta tìm được khoảng thời gian rơi tự do của viên đá:

\(t = \frac{{{\rm{\Delta }}s}}{g} + \frac{1}{2} = \frac{{24,5}}{{9,8}} + \frac{1}{2} = 3(s)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.8 trang 15 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF