Nguyễn Hiếu's Profile

Nguyễn Hiếu

Nguyễn Hiếu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Hiếu đã đặt câu hỏi: giúp mình với Cách đây 1 năm

  trong giây cuối hòn sởi rơi đc quãng đường 15m. Tính độ cao cảu điểm mà từ đó  đó bắt đầu thả hòn sỏi lấy g là 10m/s2

   

 • Nguyễn Hiếu đã đặt câu hỏi: giúp mình với Cách đây 1 năm

  trong giây cuối hòn sởi rơi đc quãng đường 15m. Tính độ cao cảu điểm mà từ đó  đó bắt đầu thả hòn sỏi lấy g là 10m/s2

   

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Nguyễn Hiếu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm