MOBILEAPP

Tính độ cao của điểm mà từ đó bắt đầu thả hòn sỏi lấy g là 10m/s2

bởi Nguyễn Hiếu 31/08/2018

trong giây cuối hòn sởi rơi đc quãng đường 15m. Tính độ cao cảu điểm mà từ đó  đó bắt đầu thả hòn sỏi lấy g là 10m/s2

 

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Áp dụng công thức (gt^2)/2 - (g*(t-k)^2)/2 vs vật rơi trong k giây cuối . 

  15=1/2 gt^2-1/2 g(t-1)^2

  ⇒t=2s

  h=1/2gt^2

  h=1/2*10*2^2=20m

                   GOOD LUCKY

  bởi trần thanh nam 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA