YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.7 trang 15 SBT Vật lý 10

Bài tập 4.7 trang 15 SBT Vật lý 10

Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vât thứ hai. Bỏ qua lưc cản của không khí. Tỉ số các độ cao \(\frac{{{h_1}}}{{{h_2}}}\) là bao nhiêu ?

\(\begin{array}{l} A.\,\,\,\frac{{{h_1}}}{{{h_2}}} = 2\\ B.\,\,\,\frac{{{h_1}}}{{{h_2}}} = 0,5\\ C.\,\,\,\frac{{{h_1}}}{{{h_2}}} = 4\\ D.\,\,\,\frac{{{h_1}}}{{{h_2}}} = 1 \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C

Tỉ số các độ cao \(\frac{{{h_1}}}{{{h_2}}}\) là \(\frac{{{h_1}}}{{{h_2}}} = 4\\\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 15 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF