Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 4 Sự rơi tự do

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 4 về Sự rơi tự do online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (17 câu):

 • Câu 1:

  Một vật rơi tự do từ độ cao 20m xuống đất, g = 10m/s2. Tính vận tốc lúc vừa chạm đất.

  • A. 30 m/s
  • B. 20 m/s
  • C. 15 m/s
  • D. 25 m/s
 • Câu 2:

  Một vật được thả rơi không vận tốc đầu khi vừa chạm đất có v = 70m/s, g = 10m/s2   .  Xác định quãng đường rơi của vật.

  • A. 245m
  • B. 250m
  • C. 255m
  • D. 260m
 • Câu 3:

  Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đấy, hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá đó từ h = 4h thì thời gian rơi là bao nhiêu?

  • A. 5s
  • B. 4s
  • C. 2s
  • D. 1s
 • Câu 4:

  Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt v = 30m/s. Hỏi vật được thả rơi từ độ cao nào?  Lấy g = 9,8m/s2.
   

  • A. 45,9m
  • B. 49,5m
  • C. 65,9m
  • D. 40,2 m
 • Câu 5:

  Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi ?

  • A. Một cái lá cây rụng.Một sợi chỉ.
  • B. Một sợi chỉ.
  • C. Một chiếc khăn tay.
  • D. Một mẩu phấn.
  • A. v02 = gh      
  • B. v02 = 2.gh            
  • C. v02 = gh/2.         
  • D. v0 = 2.gh
 • Câu 7:

  Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5 m xuống. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 

  • A. 8,899 m/s.      
  • B. 10 m/s.        
  • C. 5 m/s.               
  • D. 2 m/s.
 • Câu 8:

  Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80 m. Cho rằng vật rơi tự do với g = 10 m/s2, thời gian rơi là 

  • A.  4,04 s.                  
  • B. 8,00 s.             
  • C. 4,00 s.        
  • D. 2,86 s.
 • Câu 9:

  Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở trên tầng cao 4 m. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt được viên gạch. Lấy g = 10 m/s2. Để cho viên gạch lúc người kia bắt được bằng không thì vận tốc ném là 

  • A.  6,32 m/s.    
  • B. 8,94 m/s2.    
  • C. 6,32 m/s2.        
  • D. 8,94 m/s.
 • Câu 10:

  Người ta ném một vật từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,0 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật chuyển động đến độ cao cực đại và độ cao cực đại vật đạt được là 

  • A. t = 0,4 s; H = 0,8 m.                
  • B. t = 0,4 s; H = 1,6 m.
  • C.  t = 0,8 s; H = 3,2 m.                  
  • D. t = 0,8 s; H = 0,8 m.
 • Câu 11:

  Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 4 s. Lấy g = 10 m/s2 . Tính: Độ cao nơi thả vật? 

  • A. 40 m.     
  • B.  80 m.         
  • C. 120 m.         
  • D. 160 m.
  • A. 10 m/s.        
  • B. 20 m/s.             
  • C. 40 m/s.             
  • D. 80 m/s.
 • Câu 13:

  Một hòn đá rơi từ miệng một giếng cạn đến đáy giếng mất 3 s. Tính độ sâu của giếng, lấy g = 9,8 m/s2

  • A. 90 m.        
  • B. 45 m.      
  • C. 30,4 m.        
  • D. 44,1  m.
  • A. h = 211,25m.         
  • B. h = 271,21m. 
  • C. h = 151,25m.
  • D. Kết quả khác.
  • A. 40 m.                     
  • B. 35 m.           
  • C. 30 m.      
  • D.  25 m.
  • A. 30 m.     
  • B.  25 m.      
  • C. 20 m.              
  • D. 15 m.
 • Câu 17:

  Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 180 m xuống. Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng là 

  • A. 30 m.          
  • B. 45 m.        
  • C. 55 m.         
  • D. 125 m.