YOMEDIA

Bài tập 4.10 trang 16 SBT Vật lý 10

Bài tập 4.10 trang 16 SBT Vật lý 10

Hai viên bi A và B được thả rơi tự do từ cùng một độ cao. Viên bi A rơi sau viên bi B một khoảng thời gian là 0,5 s. Tính khoảng cách giữa hai viên bi sau thời gian 2 s kể từ khi bi A bắt đầu rơi. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn thời điểm viên bi A bắt đầu rơi làm mốc thời gian. Nếu gọi t là thời gian rơi của viên bi A thì thời gian rơi của viên bi B sẽ là t' = t + 0,5.

Như vậy quãng đường mà viên bi A và B đã đi được tính theo các công thức : 

\({s_A} = \frac{{g{t^2}}}{2};{s_B} = \frac{{g{{t'}^2}}}{2} = \frac{{g{{(t + 0,5)}^2}}}{2}\)

Từ đó suy ra khoảng cách giữa hai viên bi sau khoảng thời gian 2 s kể từ khi bi A bắt đầu rơi :

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}s = {s_B} - {s_A} = \frac{{g{{(t + 0,5)}^2}}}{2} - \frac{{g{t^2}}}{2}\\ = \frac{g}{2}(t + 0,25)\\ \Rightarrow {\rm{\Delta }}s \approx 11m \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.10 trang 16 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)