ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 11 trang 27 SGK Vật lý 10

Giải bài 11 tr 27 sách GK Lý lớp 10

Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 
 

Tương tự bài 10 

  • Gọi t1 là thời gian rơi tự do của hòn đá từ miệng hang xuống đáy:

 \(t_1 =\sqrt{\frac{2h}{g}}\)         (1)

  • Gọi t2 là thời gian để âm đi từ đáy đến miệng hang:

 \(t_2 =\frac{h}{330}\)           (2)

Mặt khác ta có \(t_1 + t_2 = 4 (s)\)   (3)

 =>  =  = \(\frac{660}{9,8}\approx 67,3\)  (4)

\(\Rightarrow t_1^2 = 67,3t_2\)         (4')

(3) và (4) \(\Rightarrow t_1^2 + 673t_1 - 269,2 = 0\)

Giải phương trình \(\Rightarrow t_1 = 3,7869 s \approx 3,8 s\)

                              \(t_2 < 0\) loại

Thay \(t_1 = 3,8 s\)  vào (1)  \(\Rightarrow h =\frac{gt_{1}^{2}}{2}\Rightarrow h=\frac{9,8.(3,7869)^{2}}{2} = 70,2689\) 

\(\Rightarrow h \approx 70,3 (m).\)

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 11 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 27 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1