YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 32 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 32 SGK Vật lý 10 nâng cao

Hai viên bi sắt được thả rơi từ cùng một độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5s. Tính khoảng cách giữa hai viên bi sau khi viên bi thứ nhất rơi được 1s; 1,5s. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn hệ tọa độ gốc O trùng với điểm thả vật, gốc thời gian là lúc vật I bắt đầu rơi

  • Phương trình chuyển động của vật I :

\({h_1} = \frac{{g{t^2}}}{2} = 4,9{t^2}(s;m)\)

  • Phương trình chuyển động của vật II:

\({h_2} = \frac{{g{{(t - 0,5)}^2}}}{2} = 4,9{(t - 0,5)^2}(s;m)\)

Khoảng cách hai vật:

\(\begin{array}{l} \left| {{\rm{\Delta }}h} \right| = {h_1} - {h_2} = 4,9{t^2} - 4,9{(t - 0,5)^2}\\ \Rightarrow \left| {{\rm{\Delta }}h} \right| = 4,9t - 1,225(s;m) \end{array}\)

Tại t = 1s thì \(\left| {{\rm{\Delta }}h} \right| = 4,9.1 - 1,225 = 3,675(m)\)

Tại t = 1,5s thì \(\left| {{\rm{\Delta }}h} \right| = 4,9.1,5 - 1,225 = 6,125(m)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 32 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF