YOMEDIA
NONE

Bài tập 31 trang 89 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 31 tr 89 sách GK Toán 9 Tập 1

Trong hình 33

Hình 33 bài 31 trang 89 SGK Toán lớp 9 Tập 1

\(AC=8cm, AD=9,6cm, \widehat{ABC}=90^{\circ}, \widehat{ACD}=74^{\circ}.\)

Hãy tính:

a) AB;

b) \(\widehat {ADC}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài toán 31 này, ta sẽ vẽ hình và vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để chứng minh bài toán.

hình 33

Câu a:

Xét tam giác ABC vuông tại B có:

 \(AB=ACsinC=8sin 54^{\circ}\approx 6,472(cm)\)

Câu b: 

Dựng \(AH\perp CD\) tại H (H thuộc CD)

Xét tam giác ACH vuông tại H có:

 \(AH=ACsinC=8sin74^{\circ}\approx 7,690(cm)\)

Xét tam giác AHD vuông tại H có:

\(\begin{array}{l}
\sin D = \frac{{AH}}{{AD}} \approx \frac{{7,690}}{{9,6}} \approx 0,8010\\
 \Rightarrow \widehat D \approx {53^ \circ }
\end{array}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 89 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF