YOMEDIA

Tính HC, biết BC=25 cm, đường cao AH=12 cm

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 09/01/2019

cho tam giác ABC vuông tại A, BC=25 cm . đường cao AH=12 cm. a) tính HC b) tính diện tích tam giác ABC

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • Tam giác ABC vuông tại A

  \(\Rightarrow AH^2=BH\cdot HC\)

  \(\Leftrightarrow AH^2=\left(BC-HC\right)\cdot HC\)

  \(\Leftrightarrow\left(25-HC\right)\cdot HC=12^2\)

  \(\Leftrightarrow HC^2-25HC+144=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}HC=9\\HC=16\end{matrix}\right.\)(t/m)

  b)

  \(S_{ABC}=AH\cdot BC\cdot\dfrac{1}{2}=150\left(cm^2\right)\)

  bởi Phan Vinh Phong 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA