YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 23 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 23 tr 19 sách GK Toán 9 Tập 2

Giải hệ phương trình sau:

\(\left\{\begin{matrix} (1 + \sqrt{2})x+ (1 - \sqrt{2})y = 5& & \\ (1 + \sqrt{2})x + (1 + \sqrt{2})y = 3& & \end{matrix}\right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

Với dạng bài 23 này, chúng ta sẽ dùng phương pháp trừ đại số hai vế với nhau nhằm triệt tiêu ẩn x, giải ra ẩn y rồi tìm nghiệm của hệ.

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (1 + \sqrt{2}x)+ (1 - \sqrt{2})y = 5& & \\ y(1-\sqrt{2}-1-\sqrt{2})=2& & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (1 + \sqrt{2}x)+ (1 - \sqrt{2})y = 5& & \\y=-\frac{\sqrt{2}}{2}& & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x=\frac{-6+7\sqrt{2}}{2} & & \\y=-\frac{\sqrt{2}}{2}& & \end{matrix}\right.\)

Vậy nghiệm của hệ là \((x;y)=\left (\frac{-6+7\sqrt{2}}{2} ;-\frac{\sqrt{2}}{2} \right )\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON