YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 21 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 21 tr 19 sách GK Toán 9 Tập 2

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

a) \(\left\{\begin{matrix} x\sqrt{2} - 3y = 1 & & \\ 2x + y\sqrt{2}=-2 & & \end{matrix}\right.\)

b) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Phương pháp cộng đại số cũng là phương pháp phổ biến của giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, để thực hiện, ta nhân cả hai vế của một phương trình cho một hằng số thích hợp, rồi cộng hoặc trừ hai phương trình với nhau nhằm triệt tiêu một ẩn, tìm ra ẩn con lại, sau đó tìm ra nghiệm của hệ phương trình. Mời các bạn xem hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Câu a:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2x - 3y\sqrt{2} = \sqrt{2} & & \\ 2x + y\sqrt{2}=-2 & & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2x - 3y\sqrt{2} = \sqrt{2} & & \\4y\sqrt{2}=-2-\sqrt{2} & & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = \frac{-6+\sqrt{2}}{8} & & \\y=-\frac{1+\sqrt{2}}{4} & & \end{matrix}\right.\)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là \((x;y)=\left ( \frac{-6+\sqrt{2}}{8};-\frac{1+\sqrt{2}}{4} \right )\)

Câu b:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 5x\sqrt{6}+ y\sqrt{2} = 4& & \\ x\sqrt{6} - y \sqrt{2} = 2& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 6x\sqrt{6}=6& & \\ x\sqrt{6} - y \sqrt{2} = 2& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=\frac{\sqrt{6}}{6}& & \\ y=-\frac{\sqrt{2}}{2}& & \end{matrix}\right.\)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là \((x;y)=\left ( \frac{\sqrt{6}}{6};-\frac{\sqrt{2}}{2} \right )\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON