YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 25 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 25 tr 19 sách GK Toán 9 Tập 2

Ta biết rằng: Một đa thức bằng đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0. Hãy tìm các giá trị của m và n để đa thức sau (với biến số x) bằng đa thức 0: \(P(x) = (3m - 5n + 1)x + (4m - n -10)\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Thực chất bài 25 nêu lên vấn đề chúng ta đưa về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn để giải quyết bài toán, bằng việc kết hợp với đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0.

Ta có hệ sau:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 3m - 5n +1 = 0 & & \\ n =4m-10& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 3m - 5(4m-10) +1 = 0 & & \\ n =4m-10& & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} -17m=-51 & & \\ n =4m-10& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m=3 & & \\ n =2& & \end{matrix}\right.\)

Vậy với \(m=3;n=2\) thỏa bài toán

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON