YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 26 tr 19 sách GK Toán 9 Tập 2

Xác định a và b để đồ thị của hàm số \(y = ax + b\) đi qua điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:

a) \(A(2; -2)\) và \(B(-1; 3)\)

b) \(A(-4; -2)\) và \(B(2; 1)\)

c) \(A(3; -1)\) và \(B(-3; 2)\)

d) \(A(\sqrt{3}; 2)\) và \(B(0; 2)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

Với bài toán 26 này, áp dụng kiến thức đã học, điểm A và B thuộc hàm số trên, ta thay hoành độ và tung độ vào hàm số rồi tìm ra hệ số a và b.

Câu a:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2a + b = -2 & & \\ 3a = -5& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} b=\frac{4}{3} & & \\ a = -\frac{5}{3}& & \end{matrix}\right.\)

Vậy \(a=-\frac{5}{3};b=\frac{4}{3}\) thỏa bài toán

Câu b:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} -4a + b = -2 & & \\ 6a = 3& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} b = 0 & & \\ a = \frac{1}{2}& & \end{matrix}\right.\)

Vậy \(a=\frac{1}{2};b=0\) thỏa bài toán

Câu c:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 3a + b = -1 & & \\ 2b = 1& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=-\frac{1}{2} & & \\ b = \frac{1}{2}& & \end{matrix}\right.\)

Vậy \(a=-\frac{1}{2};b=\frac{1}{2}\) thỏa bài toán

Câu d:

\(\left\{\begin{matrix} a\sqrt{3} + b =2 & & \\ 0. a + b = 2& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a\sqrt{3} + b =2 & & \\ b = 2& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=0 & & \\ b = 2& & \end{matrix}\right.\)

Vậy \(a=0;b=2\) thỏa bài toán

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON