ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 16 trang 75 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 16 tr 75 sách GK Toán 9 Tập 2

Xem hình 19 (hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C).

a) Biết \(\widehat{MAN}=30^0\), tính 

b) Nếu \(\widehat{PCQ}=136^o\) thì   có số đo là bao nhiêu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

 
 

Với bài 16 này, ta sẽ vẽ lại hình và vận dụng định lí số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn, ta có:

Trước khi tính độ lớn các góc, ta nhận thấy rằng trong đường tròn (B), \(\widehat{MAN}\) là góc nội tiếp chắn cung MN

\(\Rightarrow \widehat{MAN}=\frac{1}{2}\widehat{MBN}\)

Mặc khác, \(\widehat{MBN}\) là góc nội tiếp chắn cung PQ của đường tròn (C)

\(\Rightarrow \widehat{MBN}=\frac{1}{2}\widehat{PCQ}\)

Vậy:

\(\Rightarrow \widehat{MAN}=\frac{1}{4}\widehat{PCQ}\)

Câu a:

\(\widehat{MAN}=30^o\Rightarrow \widehat{PCQ}=4\widehat{MAN}=120^o\)

Câu b:

\(\widehat{MAN}=136^o\Rightarrow \widehat{MAN}=\frac{1}{4}\widehat{MAN}=34^o\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 75 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1