YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 52 trang 101 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 52 tr 101 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống (...) để chứng minh định lí: "Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau"

    GT: .....

    KL: .....

  Các khẳng định Căn cứ của khẳng định
1 \(\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}} = {180^0}\) Vì...
2 \(\widehat {{O_3}} + \widehat {{O_2}} = ...\) Vì...
3 \(\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}}\)=\(\widehat {{O_3}} + \widehat {{O_4}}\) Căn cứ vào...
4 \(\widehat {{O_1}} = \widehat {{O_3}}\) Căn cứ vào...

Tương tự hãy chứng minh \(\widehat {{O_2}} = \widehat {{O_4}}\)

 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Giả thiết: \(\widehat {{O_1}}\) đối đỉnh với \(\widehat {{O_3}}\)

Kết luận: \(\widehat {{O_1}}\) = \(\widehat {{O_3}}\)

  Các khẳng định Căn cứ của khẳng định
1 \(\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}} = {180^0}\) Vì \(\widehat {{O_1}}\) và \(\widehat {{O_2}}\) kề bù
2 \(\widehat {{O_3}} + \widehat {{O_2}} = {180^0}\) Vì \(\widehat {{O_3}}\) và \(\widehat {{O_2}}\) kề bù
3 \(\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}}\)=\(\widehat {{O_3}} + \widehat {{O_4}}\) Căn cứ vào 1 và 2
4 \(\widehat {{O_1}} = \widehat {{O_3}}\) Căn cứ vào 3
 
  • Tương tự:

Giả thiết: \(\widehat {{O_2}}\) đối đỉnh với \(\widehat {{O_2}}\)

Kết luận: \(\widehat {{O_2}}\) = \(\widehat {{O_4}}\)

  Các khẳng định Căn cứ của khẳng định
1 \(\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}} = {180^0}\) Vì \(\widehat {{O_1}}\) và \(\widehat {{O_2}}\) kề bù
2 \(\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_4}} = {180^0}\) Vì \(\widehat {{O_3}}\) và \(\widehat {{O_2}}\) kề bù
3 \(\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}}\)=\(\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_4}}\) Căn cứ vào 1 và 2
4 \(\widehat {{O_2}} = \widehat {{O_4}}\) Căn cứ vào 3
 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 101 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON