ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 53 trang 102 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 53 tr 102 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

a) Hãy vẽ hình.

b) Viết giả thiết và kết luận của định lí.

c) Điền giả thiết và kết luận của định lí.
1)  (vì ...).
2)  (theo giả thiết và căn cứ vào ...).
3)  (căn cứ vào ...).
4)  (vì ...).
5)  (căn cứ vào ...).
6)  (vì ...).
7)  (căn cứ vào ...).
d) Hãy trình bày lại chứng minh một cách gọn hơn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Xem hình vẽ.

Câu b:

 

Câu c:

Điền vào chỗ trống:
1)  (vì là hai góc kề bù).
2)  (theo giả thiết và căn cứ vào 1).
3)  (căn cứ vào 2).
4)  (vì là hai góc đối đỉnh).
5)  (căn cứ vào 4 và giả thiết).
6)  (vì là hai góc đối đỉnh).
7)  (căn cứ vào 6 và 3).
Câu d:

Trình bày lại cách chứng minh một cách gọn hơn.
Ta có:  (hai góc kề bù) mà  (gt) 
nên .
Suy ra 
Lại có  (hai góc đối đỉnh).
Suy ra .

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53 trang 102 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1