YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 44 trang 73 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 44 tr 73 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ đồ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

a) f(2); f(-2); f(4); f(0).

b) Giá trị của x khi y = -1; y = 0; y = 2,5.

c) Các giá trị của x khi y dương, khi y âm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

Cho x = 2 được y = -1 => A(2;-1) thuộc đồ thị. Vẽ đồ thị:

Câu a:

Trên đồ thị ta thấy:

f(2) = -1.

f(-2)= 1.

f(4) = -2.

f(0)= 0.

Câu b:

Trên đồ thị ta thấy:

y = -1 => x = 2.

y = 0 => x = 0.

y = 2,5 => x = -5.

Câu c:

Khi y dương: y > 0 ứng với phần đồ thị nằm trên trục hoành và bên trái trục tung nên x < 0.

Khi y âm: y < 0 ứng với phần đồ thị nằm trên trục hoành và bên phải trục tung, nên x > 0.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 73 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON