Bài tập 47 trang 73 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 47 tr 73 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Đồ thị bài 47 trang 73 SGK Toán 7 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết bài 47

Ta có hàm số y = ax có đồ thị là đường thẳng qua điểm A(-3;1) nên ta có:

 x = - 3 thì y = 1

Suy ra: 1 = a. (-3)

\( \Rightarrow a =  - \frac{1}{3}.\)

Vậy \( a =  - \frac{1}{3}.\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 73 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 47 trang 73 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hàm số \(y = \frac{{ - 1}}{2}x\) có đồ thị là đường thẳng d và các điểm M(0; 0), \(N = \left( {\frac{1}{2};\frac{{ - 1}}{4}} \right),G\left( {4; - 2} \right),H\left( {\frac{{ - 1}}{3};\frac{{ - 1}}{6}} \right),E\left( {\sqrt 2 ;\frac{{ - \sqrt 2 }}{2}} \right),F\left( {2,1} \right)\). Trong các điểm đã cho điểm nào thuộc đồ thị hàm số?

   

  • A. Điểm M và N
  • B. Điểm M và H
  • C. Điểm E và F
  • D. Điểm M, N, E, G

Được đề xuất cho bạn