Bài tập 42 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 42 tr 72 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

a) Hãy xác định hệ số a.

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(\frac{1}{2}.\)

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1.

Hình 26 bài 42 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1

 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42

Câu a:

A có tọa độ là (2;1). Thay vào công thức y = ax  ta được

\(1 = a.2 \Rightarrow a = \frac{1}{2}.\)

Câu b:

Điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(\frac{1}{2}\) là điểm B.

Câu c:

Điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 là điểm C.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 42 trang 72 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hàm số y = (2m+1)x. Xác định m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(-1; 1)

   

  • A. m = 1
  • B. m = -1
  • C. m=0
  • D. m = 2

Được đề xuất cho bạn