AMBIENT
UREKA

Bài tập 42 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 42 tr 72 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

a) Hãy xác định hệ số a.

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(\frac{1}{2}.\)

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1.

Hình 26 bài 42 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42

Câu a:

A có tọa độ là (2;1). Thay vào công thức y = ax  ta được

\(1 = a.2 \Rightarrow a = \frac{1}{2}.\)

Câu b:

Điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(\frac{1}{2}\) là điểm B.

Câu c:

Điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 là điểm C.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON