YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 46 trang 73 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 46 tr 73 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Đồ thị trong hình 28 được sử dụng để đổi đơn vị độ dài in – sơ sang xentimet.

Xem đồ thị hãy cho biết 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ),  bằng khoảng bao nhiêu xen ti mét?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46

Theo đồ thị thì:

2 in ≈ 5,08 cm.

3 in ≈ 7,5 cm.

4 in ≈ 10 cm.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 73 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON