Bài tập 43 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 43 tr 72 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trong hình 27: Đoạn thẳng OA là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi bộ và đoạn thẳng OB là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi xe đạp. Mỗi đơn vị trên trục Ot biểu thị một giờ, mỗi đơn vị trên trục OS biểu thị mười kilomet. Qua đồ thị, em hãy cho biết:

a) Thời gian chuyển động của người đi bộ, của người đi xe đạp.

b) Quãng đường đi được của người đi bộ, của người đi xe đạp.

c) Vận tốc (km/h) của người đi bộ, của người đi xe đạp.

Hình 27 bài 43 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43

Câu a:

Thời gian chuyển động của người đi bộ là 4 giờ, của người đi xe đạp là 2 giờ.

Câu b:

Quãng đường đi được của người đi bộ  là 20 km, của người đi xe đạp là 30 km.

Câu c:

Ta có công thức tính vận tốc là: \(v=\frac{s}{t}\)

 • Vận tốc của người đi bộ là: 

\(v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{20}{4}=5(km/h)\).

 • Vận tốc của người đi xe đạp là: 

\(v_2=\frac{s_2}{t_2}=\frac{30}{2}=15(km/h)\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 43 trang 72 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho ba điểm A(-1; 4), B(2; -8), C(1,5; -6). Chọn câu đúng:

  • A. Ba điểm A(-1; 4), B(2; -8), C(1,5; -6) đều nằm trên trục hoành
  • B. Ba điểm A(-1; 4), B(2; -8), C(1,5; -6) đều nằm trên trục tung 
  • C. Ba điểm A(-1; 4), B(2; -8), C(1,5; -6) không thẳng hàng
  • D. Ba điểm A(-1; 4), B(2; -8), C(1,5; -6) thẳng hàng
 • Phan Thiện Hải

  Cho hàm số y = f (x) = (2m-1)x ( với m ≠ 1)

  a, Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm A (1; -3)

  Vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm được

  b, Với hàm số tìm được ở câu a). Tính f (\(\dfrac{2}{3}\)) , f (-4)

  c, Với M (-1;3) và N (6; -9) có thuộc đồ thị hàm số tìm được trong câu a) không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku
  Bài 61 (Sách bài tập - tập 1 - trang 81)

  a) Biết rằng điểm \(A\left(a;-1,4\right)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y=3,5x\). Tìm giá trị của a ?

  b) Biết rằng điểm \(B\left(0,35;b\right)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y=\dfrac{1}{7}x\). Tìm giá trị của b ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng
  Bài 60 (Sách bài tập - tập 1 - trang 80)

  Trong các điểm \(A\left(6;-2\right),B\left(-2;-10\right),C\left(1;1\right),D\left(-\dfrac{1}{3};1\dfrac{2}{3}\right),E\left(0;0\right)\) có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số :

  a) \(y=-\dfrac{1}{3}x\)

  b) \(y=5x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Bài 59 (Sách bài tập - tập 1 - trang 80)

  Đồ thị của hàm số \(y=f\left(x\right)\) là đường thẳng OA (h.13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 58 (Sách bài tập - tập 1 - trang 80)

  Đồ thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao (lb) sang kilogam (kg) và ngược lại. Xem đồ thị hãy cho biết 2lb, 3lb, 5lb bằng khoảng bao nhiêu kg ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn