ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Cho biết \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi \(x = 7\) thì \(y =10\).

a) Hãy tìm hệ số tỉ lệ nghịch của \(y\) đối với \(x\).

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\).

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x = 5;  x = 14\).

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Vì \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có công thức tổng quát \(\displaystyle y = {a \over x}\) (với \(a\) là hằng số khác \(0\)).

  Khi \(x = 7\) thì \(y =10\) thay vào công thức tổng quát ta được:

  \(\displaystyle 10 = {a \over 7} \Rightarrow a = 10.7 = 70\)

  Hệ số tỉ lệ nghịch của \(y\) đối với \(x\) là \(70\)

  b) Công thức biểu diễn \(y\) theo \(x\) là \(\displaystyle y = {{70} \over x}\)

  c) Khi \(x = 5\) thì \(\displaystyle y = {{70} \over 5} = 14\).

      Khi \(x =14\) thì \(\displaystyle y = {{70} \over {14}} = 5\).

    bởi Lê Tấn Vũ 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1