ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Cho biết \(3\) người làm cỏ một cánh đồng hết \(6\) giờ. Hỏi \(12\) người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi \(x\) là số người làm và \(y\) là số thời gian (bằng giờ) làm xong. \(\left( {x \in \mathbb N^*;y > 0} \right)\)

  Vì năng suất làm việc của mỗi người là như nhau nên số người tỉ lệ nghịch với thời gian phải làm xong.

  Từ đó, ta có: \(xy=a\) (1) \(\left( {a \ne 0} \right)\) 

  Theo đề bài ta có \(x=3\) và \(y=6\).

  Thay \(x=3\) và \(y=6\) vào (1) ta được \(a=x.y=3.6=18\).

  Suy ra: \(xy=18\)

  Vậy khi \(x=12\) thì \(xy=18\Rightarrow y = \dfrac{18}{x} = \dfrac{{18}}{{12}} = 1,5\) (thỏa mãn).

  Vậy \(12\) người làm cỏ xong cánh đồng đó hết \(1,5\) giờ.

    bởi Anh Trần 30/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1