Có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt khi vẽ 16 đường thẳng qua điểm O ?

bởi minh vương 08/05/2019

Qua điểm O vẽ 16 đường thẳng đôi một phân biệt. Hỏi có bao nhêu cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt?

Câu trả lời (1)

 • Có 16 đường thẳng đi qua O, vậy có 32 tia chung gốc mỗi tia tạo với 1 trong 31 tia còn lại 31 góc nên 30 tia tạo với các tia còn lại là:

  32.31=992 (góc)

  Vì mỗi góc được tính hai lần, nên:

  992:2=496 (góc)

  Trong đó có 16 góc là góc bẹt, vậy số góc nhỏ hơn góc bẹt là:

  496-16=480(góc)

  Số cặp góc đối đỉnh là:

  480:2=240(góc)

  Vậy có tất cả 240 cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt

  bởi Tuyết Nhung 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan