YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 60 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 60 tr 85 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65);                 b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(27 + 65) + (346 - 27 - 65) = 27 + 65 + 346 - 27 - 65

 = 27 - 27 + 65 - 65 + 346 = 346.

Câu b:

(42 - 69 + 17) - (42 + 17) = 42 - 69 + 17 - 42 - 17

 = 42 - 42 + 17 - 17 - 69 = -69.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON