Bài tập 60 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 60 tr 85 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65);                 b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(27 + 65) + (346 - 27 - 65) = 27 + 65 + 346 - 27 - 65

 = 27 - 27 + 65 - 65 + 346 = 346.

Câu b:

(42 - 69 + 17) - (42 + 17) = 42 - 69 + 17 - 42 - 17

 = 42 - 42 + 17 - 17 - 69 = -69.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 60 trang 85 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Gọi A là tập hợp các giá trị x thỏa mãn \(|x + 5| - \left( { - 17} \right) = 20\)

  • A. -12
  • B. -10
  • C. -16
  • D. -6

Được đề xuất cho bạn