Bài tập 58 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 58 tr 85 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Đơn giản biểu thức:

a) x + 22 + (-14) + 52;                      b) (-90) - (p + 10) + 100.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x + 60;

Câu b:

(-90) - (p + 10) + 100 = (-90) - p - 10 + 100 = - p - 90 - 10 + 100

= -p - (90 + 10) + 100 = -p - 100 + 100 = -p

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 58 trang 85 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Chọn câu trả lời đúng nhất. Giá trị của: \(P = 2001 - \left( {53 + 1579} \right) - \left( { - 53} \right)\)

  • A. là số nguyên âm
  • B. là số nguyên dương
  • C. là số nhỏ hơn -2
  • D. là số nhỏ hơn 100

Được đề xuất cho bạn