Bài tập 57 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 57 tr 85 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17;                     b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440;           d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Hướng dẫn giải chi tiết

HD: Đổi chỗ các số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

Câu a:

(-17) + 5 + 8 + 17 =13                    

Câu b:

30 + 12 + (-20) + (-12) = 10

Câu c:

(-4) + (-440) + (-6) + 440 = -10          

Câu d:

(-5) + (-10) + 16 + (-1) = 0 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 57 trang 85 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Đớn giản biểu thức \(x + 1982 + 172 + \left( { - 1982} \right) - 162\) ta được kết quả là

  • A. x-10
  • B. x+10
  • C. 10
  • D. x

Được đề xuất cho bạn