Học sinh khối 6 khi xếp thành hàng 6, hàng 8

bởi Pé Heo 28/11/2018

Học sinh khối 6 khi xếp thành hàng 6, hàng 8, hàng 12 đều vừa đủ hàng biết số học sinh khối 6 trong khoảng từ 100 đến 130. Tính số học sinh khối 6

Câu trả lời (6)

 • bởi Lê Thanh Ngọc 28/11/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Vì khi xếp thành hàng 6, hàng 8 , hàng 12 đều vừa đủ nên số học sinh khối 6 là bội của 6,8 và 12

  BCNN(6,8,12)= 24

  BC={24; 48;72;96;120;144,....)

  mà số học sinh trong khoảng từ 100 đến 130

  => số học sinh khối 6 là 120 (hs)

  bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 28/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • gọi số hs khối 6 đó là a. 

  a = BC(6;8;12)

  Vậy a chia hết cho 6 , 8 và 12 và 100 lớn hơn hoặc bằng a , a bé hơn hoặc bằng 130 . 

  Ta có : 6= 2.3

             8=23

             12=22.3

   BCNN(6;8;12) = 23.3 = 24

   BC(6;8;12) = BC(24)={0;24;48;72;96;120; 144;....}

  Vì 100 <a < 130 nên a= 120

  đáp số : 120

   

  bởi Nguyễn Ngọc Thiên Di 28/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Gọi x là số học sinh cần tìm.

  Theo đề :

  x chia hết cho 6; 8 ;12 và x trong khoàng từ 100 đến 130

  ⇒x= BC (6;8;12)

  Ta có:

  6=2.3

  8=23

  12=22.3

  BCNN(6;8;12)=23.3=24

  BC(6;8;12)=B(24)={0;24;48;72;96;120;144;...}

  Vì x trong khoảng từ 100-130 nên x =120

  Vậy số học sinh cần tìm là 120 học sinh

  bởi Phan Ngọc Bảo 29/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan