YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên


Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thứ tự trong tập hợp các số nguyên, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. So sánh hai số nguyên

Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

Như vậy:

- Mọi số dương đều lớn hơn số 0

- Mọi số âm đều bé hơn số 0 và mọi số nguyên bé hơn 0 đều là số âm

- Mỗi số âm đều bé hơn mọi số dương

Ví dụ 1: So sánh

a. 2 và 7            b. – 2 và – 7               c. – 4  và 2

Giải

a. 2 < 7               b. – 2 > – 7                  c. – 4  < 2

Lưu ý: Số nguyên b được gọi là số liền sau số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b. Khi đó ta cũng nói số nguyên a là số liền trước của b.

1.2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

Trên trục số, khoảng cách từ điểm a đến điểm gốc O được gọi là giá trị tuyệt đối của a. Giá trị tuyệt đối của số a được kí hiệu là |a| (gọi là giá trị tuyệt đối của a). Như vậy:

- Giá trị tuyệt đối của số 0 là 0

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó.

- Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng  nhau.

- Trong hai số nguyên âm, số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

Ví dụ 2: |13|, |-20|, |-75|, |0|

Giải

|13| = 13

|-20| = 20

|-75| = 75

|0|   = 0


Ví dụ 3:

a. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 5, -15, 8, 3, -1, 0

b. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -97, 10, 0, 4, -9, 2000

Giải

a. Thứ tự tăng dần: -15, -1, 0, 3, 5, 8

b. Thứ tự giảm dần: 2000, 10, 4, 0, -9, -97

Bài tập minh họa

Bài 1: Tìm giá trị tuyệt đối của các số: 1998, -2001, -9

Giải

|1998| =  1998

|-2001| = 2001

|-9| = 9


Bài 2: Viết tập hợp X các số nguyên x thoả mãn:

a. -2 < x < 5                    b. \( - 6 \le x \le  - 1\)

c. \(0 < x \le 7\)         d. \( - 1 \le x < 6\)

Giải

a. X = {-1; 0; 1; 2; 3; 4}   

b. X = {-6, -5, -4, -3, -2, -1}

c. X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}  

d. X = {-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}


Bài 3:

a. Tìm số liền sau của các số: 5, -6, 0, -2

b. Tìm số liền trước của các số: -11, 0, 2, -99

c. Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm?

Giải

a. 6, -5, 1, -1 lần lượt là số liền sau của các số 5, -6, 0, -2

b. -12, -1, 1, -100 lần lượt là số liền trước của các số -11, 0, 2, -99

c. a là số nguyên âm

3. Luyện tập Bài 3 Chương 2 Số học 6

Qua bài giảng Thứ tự trong tập hợp các số nguyên này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Biết cách so sánh hai số nguyên
  • Giá trị tuyệt đối của số nguyên
  • Vận dụng lý thuyết làm 1 số bài tập liên quan đến thứ tự trong tập hợp các số nguyên 

3.1 Trắc nghiệm về Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Số học 6

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Bài 3 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Số học 6

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Bài 3 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 17 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 18 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 19 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 20 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 21 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 22 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 23 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 24 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 25 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 26 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 27 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 28 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 29 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 30 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 31 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 32 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 33 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 34 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 11 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 12 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 3.1 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 13 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 3.2 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 14 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 3.3 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 15 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 3.4 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 15 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 16 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 17 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 18 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 19 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 20 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 21 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 22 trang 74 SGK Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp về Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Số học 6

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON