ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 12 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần:

2, -17, 5, 1, -2, 0.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

-101, 15, 0, 7, -8, 2001.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

-17, -2, 0, 1, 2, 5.                         

Câu b:

2001, 15, 7, 0, -8, -101.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trọng Nhân
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Viết tập hợp X các số nguyên \(x\) thỏa mãn :

  a) \(-2< x< 5\)

  b) \(-6\le x\le-1\)

  c) \(0< x\le7\)

  d) \(-1\le x< 6\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thanh Truc
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Bổ sung chỗ thiếu (....) trong các câu sau :

  a) Trong hai số nguyên dương : số lớn hơn có giá trị tuyệt đối.............., và ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số ..........

  b) Trong hai số nguyên âm : số lớn hơn có giá trị tuyệt đối.........., và ngược lại.........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Điền dấu >, =, < vào chỗ trống (.....)

  \(\left|4\right|......\left|7\right|\)                          \(\left|-2\right|......\left|-5\right|\)                     \(\left|-3\right|.....\left|0\right|\)               \(\left|6\right|.......\left|-6\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây
  Bài 20 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Tìm giá trị tuyệt đối của các số : \(1998,-2001;-9\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1