ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 18 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Câu b:

Không. Chẳng hạn, b = 2, ta có 2 < 3 nhưng 2 không phải là số nguyên âm.

Câu c:

Không. Chẳng hạn c = 0.

Câu d:

Có.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Xuan Xuan
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Điền dấu >, =, < vào chỗ trống (.....)

  \(\left|4\right|......\left|7\right|\)                          \(\left|-2\right|......\left|-5\right|\)                     \(\left|-3\right|.....\left|0\right|\)               \(\left|6\right|.......\left|-6\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thụy Mây
  Bài 20 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Tìm giá trị tuyệt đối của các số : \(1998,-2001;-9\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 19 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Tìm \(x\in\mathbb{Z}\) :

  a) \(-6< x< 0\)

  b) \(-2< x< 2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan
  Bài 18 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần :

                 \(5;-15;8;3;-1;0\)

  b) Sắp xếp các số nguyên sau thứ tự giảm dần :

                 \(-97;10;0;4;-9;2000\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương
  Bài 17 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Điền dấu >, < vào chỗ trống (....)

  \(2....7\)            \(-2....-7\)                    \(3....-8\)                      \(4....-4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1