Bài tập 19 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 19 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < ...2;          b) ...15 < 0;              c) ...10 < ...6;      d)...3 < ...9

(Chú ý: Có thể có nhiều đáp số)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

0 < + 2;                          

Câu b:

-15 < 0;             

Câu c:

-10 < -6;                        

Câu d:

+3 < + 9 và -3 < +9.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • sap sua

  Tìm x biết |x-4|=-4

  bởi sap sua 11/10/2018

  tìm x:

  /x-4/=-4

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • ngọc trang

  l-1l cộng l-2l cộng l-3l cộng ... cộng l-199l cộng l-2001l9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala
  Bài 3.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  Điền đúng, sai trong các phát biểu sau :

                                                          Các phát biểu      Đ/S
  a) Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm  
  b) Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương  
  c) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn  

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt
  Bài 3.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  a) Tìm số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, có hai chữ số

  b) Tìm số nguyên âm lớn nhất có một chữ số, có hai chữ số

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân
  Bài 34 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  a) Tìm số liền sau của các số : 11; 5; -3

  b) Tìm số đối của các số : 11; 5; -3

  c) Tìm số liền trước của các số : 11; 5; -3

  d) Có nhận xét gì về kết quả của câu a) và câu c)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Bài 33 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  Điền dấu >, < vào chỗ trống (....)

  a) \(-99....-100\)

  b) \(-542...-263\)

  c) \(100...-100\)

  d) \(-150...2\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn