ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 19 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < ...2;          b) ...15 < 0;              c) ...10 < ...6;      d)...3 < ...9

(Chú ý: Có thể có nhiều đáp số)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

0 < + 2;                          

Câu b:

-15 < 0;             

Câu c:

-10 < -6;                        

Câu d:

+3 < + 9 và -3 < +9.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Xuan Xuan
  Bài 27 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  a) Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không ?

  b) Số nguyên b lớn hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không ?

  c) Số nguyên c lớn hơn -3. Số c có chắc chắn là số dương không ?

  d) Số nguyên d nhỏ hơn hoặc bằng -2. Số d có chắc chắn là số âm không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bo bo
  Bài 26 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Nói tập \(\mathbb{Z}\) bao gồm hai bộ phân là các số tự nhiên và các số nguyên âm có đúng không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh
  Bài 25 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Điền đúng sai :

  \(5\in\mathbb{N}\)                             \(5\in\mathbb{Z}\)                           \(0\in\mathbb{N}\)                           \(0\in\mathbb{Z}\)

  \(-7\in\mathbb{N}\)                          \(-7\in\mathbb{Z}\)                      \(\dfrac{5}{8}\in\mathbb{Z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Tìm số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 năm đơn vị ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Điền vào ô trống :

                  Số nguyên a               Số liền trước a               Số liền sau a
                       -4    
                        9    
                        0    

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Thay các dấu \(\circledast\) bằng các chữ số thích hợp :

  a) \(-841< -84\circledast\)

  b) \(-5\circledast8>-518\)

  c) \(-\circledast8>-25\)

  d) \(-99\circledast>-991\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1