YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 20 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 20 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính giá trị các biểu thức:

a)  - ;           b)  . ;

c)  : ;             d)  + .

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: 4;              

Câu b: 21;             

 Câu c: 3;           

Câu d: 206.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Quế Anh
  Bài 25 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Điền đúng sai :

  \(5\in\mathbb{N}\)                             \(5\in\mathbb{Z}\)                           \(0\in\mathbb{N}\)                           \(0\in\mathbb{Z}\)

  \(-7\in\mathbb{N}\)                          \(-7\in\mathbb{Z}\)                      \(\dfrac{5}{8}\in\mathbb{Z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Tìm số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 năm đơn vị ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Điền vào ô trống :

                  Số nguyên a               Số liền trước a               Số liền sau a
                       -4    
                        9    
                        0    

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Thay các dấu \(\circledast\) bằng các chữ số thích hợp :

  a) \(-841< -84\circledast\)

  b) \(-5\circledast8>-518\)

  c) \(-\circledast8>-25\)

  d) \(-99\circledast>-991\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Viết tập hợp X các số nguyên \(x\) thỏa mãn :

  a) \(-2< x< 5\)

  b) \(-6\le x\le-1\)

  c) \(0< x\le7\)

  d) \(-1\le x< 6\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Bổ sung chỗ thiếu (....) trong các câu sau :

  a) Trong hai số nguyên dương : số lớn hơn có giá trị tuyệt đối.............., và ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số ..........

  b) Trong hai số nguyên âm : số lớn hơn có giá trị tuyệt đối.........., và ngược lại.........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Điền dấu >, =, < vào chỗ trống (.....)

  \(\left|4\right|......\left|7\right|\)                          \(\left|-2\right|......\left|-5\right|\)                     \(\left|-3\right|.....\left|0\right|\)               \(\left|6\right|.......\left|-6\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON