Bài tập 21 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 21 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: \(-4, 6,\left | -5 \right | ,\left | 3 \right | , 4.\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Số đối của các số \(-4, 6,\left | -5 \right | ,\left | 3 \right | , 4\) lần lượt là 4, -6, -5, -3, -4.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Thái Ất Cẩm Trượng

  tìm số nguyên n để các số sau có giá trị là số nguyên
  a, n+10/2n+8

  b,7n+13/2n+4
  c,n bình+5/n-1

  d,2n+3/2n+1

  cần gấp

  giải hết hộ mình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Cao

  Tìm số nguyên n biết :

  a) 38 - 3n ​​\vdots n

  b) n + 5 \vdots n + 1

  c) 3n + 4 \vdots n - 1

  d) 2n + 1 \vdots 16 - 3n

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Thùy

  Bài 3:Rút gọn phân số

  a,310.(-5)21  /(-5)20.312                                     b,-115.137 / 115.138

  c,210.310  -210.3/ 29.310                                  d,511.712 +  511.711 / 512.712 +9.511.711

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 • Sunny Ami

  Câu 1:

  a/ Biết rằng a,b,c € Z. Hỏi 3 số 3a^2.b.c^3 ;-2a^3 b^5c ; -3a^5b^2c^2 có thể cùng âm không?

     Cho hai tích -2a^5b^2 và 3a^2 b^6 cùng dấu . Tìm dấu của a ?

     Cho a và b trái dấu , 3a^b^1980 và -19a^5b^1890 cùng dấu. Xác định dấu của a và b ?

  b/ Cho x € Z và E = (1-x)^4.(-x) . Với điều kiện nào của x thì E=0; E>0 ; E<0

   

  Câu 2: Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào a

  (3a+2).(2a-1)+(3-a).(6a+2)-17.(a-1)

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 • Sunny Ami

  CÂu 1:Tính giá trị biểu thức

  a/ (-25).(-3).x       Với =4

  b/ (-1).(-4).5.8.y     Với giá trị tuyệt đối của y=25

  c/ (2ab^2) : (abc)     Với a=4 ; b=-6 ; 12

   

  d/ [(-25).(-27).(x)]:y   Với x=-4 ; y=-9

  e/(a^2-b^2): (a+b).(a-b)   Với a=5 ; b=-3.

   

  Câu 2:Chứng minh đẳng thức

  1/ (a-b+c)-(a+c)=-b

  2/(a+b)-(b-a)+c=2a+c

  3/ -(a+b-c) + ( a-b-c)=-2b

  4/ a(b+c)-a(b+d)=a(c-d)

  5/ a(b-c)+a(d+c)=a(b+d)

  6/ a.(b-c)-a.(b+d)=-a.(c+d)

  7/(a+b).(c+d)-(a+d).(b+c)=(a-c).(d-b)

   Câu 3: So sánh P và Q

  P=a+{a-3)-[(a+3)-(-a-2)]}

  Q=[a+(a+3)] - [(a+2)-(a-2)]

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 • Phạm Băng Băng

  |-6|+(-7)+|-4|+(-3)

  26.(-125)-125.(-36)

  5^6:5^3-5^0.5^1.5^2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phạm Băng Băng

  1,16.(38-2)-38(16-1)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Đỗ Mun

  Câu 1: Tính

  a. 100+(+430)+2145+(-530)

  b. (-12). 15

  c. (+12).13+13.(-22)

  d. {[14:(-2)]+7} : 2012

  Câu 2: Tính

  a. 13 - 18 - (-42) - 15

  b. 369 - 4 [(-5) + 4.(-8)]

  c. (-8)^3 : (-8)^2 + 8

  d. (-12) . (-13) + 13 . (-29)

  Các bạn ơi! Làm ơn hãy giúp mình nha.

  Lưu ý: Trình bày đầy đủ rõ ràng, chính xác

   

  Theo dõi (1) 5 Trả lời