Bài tập 17 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 17 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải chi tiết

Không, vì 0 cũng là một số nguyên nhưng không thuộc bộ phận các số dương cũng không thuộc bộ phận các số âm.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo bo
  Bài 26 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Nói tập \(\mathbb{Z}\) bao gồm hai bộ phân là các số tự nhiên và các số nguyên âm có đúng không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh
  Bài 25 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Điền đúng sai :

  \(5\in\mathbb{N}\)                             \(5\in\mathbb{Z}\)                           \(0\in\mathbb{N}\)                           \(0\in\mathbb{Z}\)

  \(-7\in\mathbb{N}\)                          \(-7\in\mathbb{Z}\)                      \(\dfrac{5}{8}\in\mathbb{Z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Tìm số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 năm đơn vị ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Điền vào ô trống :

                  Số nguyên a               Số liền trước a               Số liền sau a
                       -4    
                        9    
                        0    

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Thay các dấu \(\circledast\) bằng các chữ số thích hợp :

  a) \(-841< -84\circledast\)

  b) \(-5\circledast8>-518\)

  c) \(-\circledast8>-25\)

  d) \(-99\circledast>-991\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Viết tập hợp X các số nguyên \(x\) thỏa mãn :

  a) \(-2< x< 5\)

  b) \(-6\le x\le-1\)

  c) \(0< x\le7\)

  d) \(-1\le x< 6\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn