Bài tập 13 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 13 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm x ∈ Z, biết:

a) -5 < x < 0;                  b) -3 < x < 3.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x = -4 hoặc x = -3 hoặc x = -2 hoặc x = -1.

Câu b:

x = -2 hoặc x = -1 hoặc x = 0 hoặc x = 1 hoặc x = 2.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • trang lan
  Bài 18 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần :

                 \(5;-15;8;3;-1;0\)

  b) Sắp xếp các số nguyên sau thứ tự giảm dần :

                 \(-97;10;0;4;-9;2000\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương
  Bài 17 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Điền dấu >, < vào chỗ trống (....)

  \(2....7\)            \(-2....-7\)                    \(3....-8\)                      \(4....-4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  ai đó giải hộ e bài này vs, bí rùi huhu

  Số học sinh khối 6 của một trường chưa đến 400 bạn, biết khi xếp hàng 10; 12; 15 đều dư 3 nhưng nếu xếp hàng 11 thì không dư. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  giải hộ e bài này vs

  Tìm \(k \in N \) để phân số \(\frac{{5n + 8}}{{3n + 7}}\) có thể rút gọn được cho k.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn