YOMEDIA

Bài tập 13 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 13 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm x ∈ Z, biết:

a) -5 < x < 0;                  b) -3 < x < 3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x = -4 hoặc x = -3 hoặc x = -2 hoặc x = -1.

Câu b:

x = -2 hoặc x = -1 hoặc x = 0 hoặc x = 1 hoặc x = 2.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Quế Anh
  Bài 25 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Điền đúng sai :

  \(5\in\mathbb{N}\)                             \(5\in\mathbb{Z}\)                           \(0\in\mathbb{N}\)                           \(0\in\mathbb{Z}\)

  \(-7\in\mathbb{N}\)                          \(-7\in\mathbb{Z}\)                      \(\dfrac{5}{8}\in\mathbb{Z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Tìm số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 năm đơn vị ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Điền vào ô trống :

                  Số nguyên a               Số liền trước a               Số liền sau a
                       -4    
                        9    
                        0    

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA