AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn khẳng định sai?

  • A. giá trị tuyệt đối của một số dương chính là nó
  • B. Trong hai số âm, số nào có trị tuyêth đối nhỏ hơn thì số đó lớn hơn
  • C. Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau
  • D. Số 0 không có giá trị tuyệt đối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>