AMBIENT
UREKA

Bài tập 11 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 11 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền vào ô trống dấu > = <

 5,                          -3  5,

 4  -6,                         10  -10

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

3 < 5;          -3 > -5;                     4 > -6;                   10 > -10.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thủy Tiên
  Bài 32 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  Cho \(A=\left\{5;-3;7;-5\right\}\)

  a) Viết tập hợp B bao gồm các phân tử của A và các số đối của chúng

  b) Viết tập hợp C bao gồm các phần tử của A và các giá trị tuyệt đối của chúng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La
  Bài 31 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  a) Tìm số liền sau của các số : \(5;-6;0;-2\)

  b) Tìm số liền trước của các số : \(-11;0;2;-99\)

  c) Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy
  Bài 30 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  Tìm số đối của các số : 

                            \(-7;2;\left|-3\right|;\left|8\right|;9\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang
  Bài 29 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  Tính giá trị các biểu thức :

  a) \(\left|-6\right|-\left|-2\right|\)

  b) \(\left|-5\right|.\left|-4\right|\)

  c) \(\left|20\right|:\left|-5\right|\)

  d) \(\left|247\right|+\left|-47\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo
  Bài 28 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng :

  a) \(....3>0\)                    b) \(0>....13\)                  c) \(....25< ....9\)                d) \(....5< ....8\)

  Chú ý : Có thể có nhiều đáp số

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan
  Bài 27 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  a) Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không ?

  b) Số nguyên b lớn hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không ?

  c) Số nguyên c lớn hơn -3. Số c có chắc chắn là số dương không ?

  d) Số nguyên d nhỏ hơn hoặc bằng -2. Số d có chắc chắn là số âm không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo
  Bài 26 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Nói tập \(\mathbb{Z}\) bao gồm hai bộ phân là các số tự nhiên và các số nguyên âm có đúng không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF