YOMEDIA

Bài tập 15 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 15 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền dấu >, =, < vào ô trống:

  ,                             ,

  ,                          .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\left | 3 \right |<\left | 5 \right |\)                     \(\left | -3 \right |<\left | -5 \right |\) 

\(\left | -1 \right |>\left | 0 \right |\)                 \(\left | 2 \right |=\left | -2 \right |\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Xuan Xuan
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Điền dấu >, =, < vào chỗ trống (.....)

  \(\left|4\right|......\left|7\right|\)                          \(\left|-2\right|......\left|-5\right|\)                     \(\left|-3\right|.....\left|0\right|\)               \(\left|6\right|.......\left|-6\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây
  Bài 20 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Tìm giá trị tuyệt đối của các số : \(1998,-2001;-9\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 19 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Tìm \(x\in\mathbb{Z}\) :

  a) \(-6< x< 0\)

  b) \(-2< x< 2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA