YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu


Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cộng hai số nguyên cùng dấu, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cộng hai số nguyên cùng dấu:

\(a,b \in \mathbb{Z},\,a.b > 0\) 

a) Cộng hai số nguyên dương (chính là cộng hai số tự nhiên)

|a| + |b| = a + b

Ví dụ 1: (+2) + (+3) = 2 + 3 = 5

b) Cộng hai số nguyên âm:

a + b = -(|a| + |b|)

⇒ Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức

a. x + (-10), biết x = -28

b. (-267) + y, biết y = -33.

Giải

a. (-28) + (-10) = - (28 + 10) = -38

b. (-267) + (-33) = - (267 + 33) = -300

Ví dụ 3: Tính

a. (-7) + (-328)

b. 12 + |-23|

c. |-46| + |+12|

Giải

a. (-7) + (-328) = -335

b. 12 + |-23| = 12 + 23 = 35

c. |-46| + |+12| = 46 + 12 = 58

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau: 

a. 2, 4, 6, 8, ....

b. -3, -5, -7, -9,...

Giải

a. 2, 4, 6, 8, 10, 12

b. -3, -5, -7, -9, -11, -13


Bài 2: Hãy nêu các ý nghĩa của các câu sau: Nhiệt độ tăng t0C, nếu t = 12, -3, 0

Giải

Nhiệt độ tăng 120C, nghĩa là tăng 120C

Nhiệt độ tăng -30C, nghĩa là giảm 30C

Nhiệt độ tăng 00C, nghĩa là không thay đổi.


Bài 3: So sánh và rút nhận xét

a. |3 + 17| với |3| + |17|

b. |-3 + (-17)| với |-3| + |-17|

Giải

a. |3 + 17| với |3| + |17|

|3 + 17| = 20 

|3| + |17| = 3 + 17 = 20

|3 + 17| = |3| + |17|

b. |-3 + (-17)| với |-3| + |-17|

|-3 + (-17)| = 3 + 17 = 20

|-3| + |-17| = 3 + 17 = 20

|-3 + (-17)| = |-3| + |-17|

3. Luyện tập Bài 3 Chương 2 Số học 6

Qua bài giảng Cộng hai số nguyên cùng dấu này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Cộng hai số nguyên dương
  • Cộng hai số nguyên âm
  • Vận dụng lý thuyết làm 1 số bài tập liên quan đến cộng hai số nguyên cùng dấu

3.1 Trắc nghiệm về Cộng hai số nguyên cùng dấu - Số học 6

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Bài 4 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Cộng hai số nguyên cùng dấu - Số học 6

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Bài 4 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 23 trang 75 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 24 trang 75 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 25 trang 75 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 26 trang 75 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 35 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 36 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 37 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 38 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 39 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 40 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 41 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 4.1 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 4.2 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 4.3 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 4.4 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp về Cộng hai số nguyên cùng dấu - Số học 6

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF