Tìm TXĐ và đạo hàm của hàm số y=6^log_3 sinx

bởi Lạnh Lùng Nhók 30/08/2018

tìm TXĐ và đạo hàm các hàm số sau:

a, y= 6log3sinx

b, y= √log1/3(x-3)-1

c, y=(2-x2)3/5

d, y=ln|3-x2|

e, y=log (3-4x)/(x2-5x+4)

f, y=log 2/logx-5

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan