YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.22 trang 76 SBT Hình học 11

Giải bài 2.22 tr 76 SBT Hình học 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi G1, G2, G3 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACD, ABD. Chứng minh rằng (G1G2G3) // (BCD).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Gọi I, J và K lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CD và BD. Theo tính chất trọng tâm của tam giác ta có:

\(\frac{{A{G_1}}}{{AI}} = \frac{{A{G_2}}}{{AJ}} = \frac{{A{G_3}}}{{AK}} = \frac{2}{3}\) ⇒ G1G2 // IJ

IJ ⊂ (BCD) ⇒ G1G2 // (BCD)

Tương tự ta có G2G3 // (BCD)

G1G2, G2G3 ⊂ (G1G2G3)

Vậy: (G1G2G3) // (BCD).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.22 trang 76 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF