AMBIENT

Hỏi đáp về Hai mặt phẳng song song

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Hình học 11 Chương 2 Bài 4 Hai mặt phẳng song song, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (4 câu):

 • hai trieu

  Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'
  M,N: trung điểm của AB, AD
  O: tâm hình bình hành BCC'B'
  1) xác định thiết diện của hình hộp cắt bởi (MNO)
  2) tìm giao điểm của A'C' và (MNO)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn

  Cho hình chóp s.abcd là hình bình hành có tâm o

  Gọi m, n lần lượt là trung điểm cạnh sa,ab

  A, tìm giao tuyến của mp(SAC)và(SBD)

  B,cm (omn)//(sbc)

  C, timf giao điểm của DM và ( SBC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long
  Bài 3 (SGK trang 71)

  Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'

  a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (BDA') và (B'D'C) song song với nhau

  b) Chứng minh rằng đường chéo AC' đi qua trọng tâm \(G_1;G_2\) của hai tam giác BDA' và B'D'C

  c) Chứng minh \(G_1;G_2\) chia đoạn AC' thành ba phần bằng nhau

  d) Gọi O và I lần lượt là tâm các hình bình hành ABCD và AA'C'C. Xác định thiết diện của mặt phẳng (A'IO) với hình hộp đã cho

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh
  Bài 2 (SGK trang 71)

  Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi M và M' lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và B'C'

  a) Chứng minh rằng AM song song với A'M'

  b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AB'C') với đường thẳng A'M

  c) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng (AB'C') và (BA'C')

  d) Tìm giao điểm G của đường thẳng d với mặt phẳng (AM'M)

       Chứng minh G là trọng tâm của tam giác AB'C'

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>