YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.27 trang 77 SBT Hình học 11

Giải bài 2.27 tr 77 SBT Hình học 11

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không nằm cùng trong một mặt phẳng. Gọi M và N là hai điểm di động tương ứng trên AD và BE sao cho \(\frac{{AM}}{{MD}} = \frac{{BN}}{{NE}}\). Chứng minh (MNP) // (DEF).

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11Trong mặt phẳng (ADF), kẻ đường thẳng MP // DF (P ∈ AF)

Ta có \(\frac{{AP}}{{PF}} = \frac{{AM}}{{MD}} = \frac{{BN}}{{NE}}\) nên PN // FE. Do đó (MNP) // (DEF).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.27 trang 77 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF