YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 40 SGK Tin học 7

Giải bài 2 tr 40 sách GK Tin học lớp 7

Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng và cột.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng và cột:

  • Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng
  • Chèn thêm hoặc xóa hàng, cột, ô
  • Sao chép hoặc di chuyển nội dung (dữ liệu và địa chỉ) các ô, hàng, cột và khối

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 40 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON