YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 40 SGK Tin học 7

Giải bài 3 tr 40 sách GK Tin học lớp 7

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu:
a) Sao chép ô E10 vào ô G12;
b) Sao chép ô E10 vào ô G2;
c) Sao chép ô E10 vào ô B3;
d) Di chuyển ô E10 sang ô G12.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như sau nếu:

a) Sao chép ô E10 vào ô G12;

 • Ô E10 có công thức =A1+B3
 • Khi sao chép sang G12:
  • E10 so với G12 số cột tăng 2 đơn vị, số hàng cũng tăng lên 2. Vì vây, địa chỉ trong công thức khi sao chép cũng tăng tương ứng số cột lên 2 và số hàng lên 2 đơn vị:
   • Cột A tăng 2 thành cột C, hàng 1 tăng 2 thành hàng 3. Từ đó, ô A1 thành C3
   • Cột B tăng 2 thành cột D, hàng 3 tăng 2 thành hàng 5. Từ đó, ô B3 thành D5
 • Vì vậy, công thức =A1+B3 chuyển thành công thức =C3+D5

b) Sao chép ô E10 vào ô G2;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

c) Sao chép ô E10 vào ô B3;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

d) Di chuyển ô E10 sang ô G12;

Khi di chuyển công thức, địa chỉ trong công thức không thay đổi như khi sao chép. Vì vậy, công thức của ô G12 cũng chính là công thức của E10.

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 40 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON